werkwijze

KENNISMAKEN

Geheel vrijblijvend willen wij graag met u van gedachten wisselen over uw plannen. Wij willen onze kennis graag met u delen en u meer vertellen over onze ervaringen. Vanuit het concept en de creatieve vertaling van wensen, werken wij aan opdrachten. Zodoende volgt uit iedere opgave een uniek ontwerp, met een eigen identiteit. Het doel is om samen op een prettige manier een bijzonder en duurzaam 'maatplan' te realiseren.

Schipperdouwesarchitecten049 2

PLANVORMING

Elke opgave en bouwlocatie heeft zijn eigen zeer specifieke eigenschappen. Op elke locatie is regelgeving van de overheid van toepassing. Deze regels bepalen mede wat de mogelijkheden op de locatie zijn. Daarnaast wordt een goed inrichtingsplan voor een locatie vaak in samenwerking met een landschapsarchitect gemaakt. Er wordt bij de start ook gekeken of de te verwachten bouwkosten en exploitatiekosten passen bij uw budget als gebruiker.

Schipperdouwesarchitecten001

ONTWERP

Ontwerpen is een cyclisch proces, waarbij we op zoek gaan naar de best passende oplossing. Wij ontwerpen meestal meerdere varianten, om de vraag nog concreter te krijgen en daarmee te komen tot een goed doordacht plan. Het structuurontwerp wordt verder uitgewerkt en in beeld gebracht met plattegronden, gevels en 3D impressies. Het voorlopige plan kan ingediend worden voor een vooroverleg met de gemeente en welstandscommissie.

D S 2011 0010

TECHNIEK

De uiteindelijk beleving en schoonheid van een ontwerp zit in de details. Dat geldt zeker voor de vertaling van het architectonisch ontwerp naar het definitieve technisch ontwerp. Verschillende adviseurs en disciplines worden geraadpleegd om samen de juiste bouwmethode, installatie en constructie te bepalen. Vervolgens worden de gegevens van alle betrokken partijen geïntegreerd in de bestekstekeningen.

D S 2011 0008

VERGUNNINGEN

Om uw ontwerp te realiseren worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Er wordt gekeken welke procedures nodig zijn om uw plan te realiseren. Wij kunnen voor u het complete vergunningstraject verzorgen. Hiervoor maken wij technische tekeningen en berekeningen die voldoen aan het bouwbesluit.

Schipperdouwesarchitecten060

UITVOERING

Ook voor en tijdens de bouwfase kunnen wij voor u diverse diensten verzorgen. Wij adviseren en begeleiden in het voortraject van aanbesteden, maken een technische omschrijving, beoordelen offertes van aannemers, maken werktekeningen en houden toezicht tijdens de bouw.

Schipperdouwesarchitecten049 2

OPLEVERING

Tijdens de voor- en eindoplevering van een bouwplan kijken wij met u mee. Daarbij letten wij op de kwaliteit van onderdelen en de esthetische kwaliteit van afwerkingen. Onvolkomenheden worden door de aannemer verholpen, zodat u tevreden kunt leven in een nieuw droomproject. Een project is voor ons pas geslaagd als u zich er thuis voelt. Bouwen met schipperdouwesarchitectuur, is een creatief en plezierig proces!

Tvdh Dsc5349